யோகாப்பயிற்சி நெறி : Yoga Training Program

அங்கத்தவர்களின் மன நல மேம்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு மனவளக்கலை யோகாப்பயிற்சி நெறி எமது நிலையத்தில் இடம் பெற்று வருகின்றது. இப் பயிற்சி நெறியை திரு.ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்.

Yoga Training Program

Yoga practice has been held by our organization for a long time according to the physical and mental health development of our members. This training program was organized by Mr.S.Jeyakumar.

YOGA- (1)

YOGA- (2)