மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம்-2017

3/12/2017 நல்லூர் வடக்கு இளங்கலைஞர் மன்றத்தில் இடம்பெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் தின நிகழ்வின் நிழல்கள்