Karuvi -Jaffna

karuvi.org

அறிமுகம்

கருவி மாற்றுத் திறனாளிகளின் சமூகவள நிலையம் மாற்றுத் திறனாளிகளை சமூகத்தில் ஆரோக்கியமான பங்காளர்களாக மாற்றுதலை நோக்காகக் கொண்டு பணியாற்றி வருகின்ற ஓர் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனமாகும். இந் நிறுவனத்தில் பார்வைக் குறைபாடுடையோர் செவிப்புலன் பாதிப்புடையோர் கை கால் பாதிப்புக்குள்ளானோர் மற்றும் மனவிருத்தி குன்றியோர் அந்கத்தவர்களாக உள்ளனர்.

Leave a Reply

புகைப்படங்கள்
Next Post புகைப்படங்கள்