Karuvi -Jaffna

karuvi.org

சிறுவா்களுடன் வெள்ளைப் பிரம்பு தினம்

சிறுவா்களுடன் வெள்ளைப் பிரம்பு தினம்

ஒக்டோபர் 15 சர்வதேச வெள்ளைப்பிரம்பு தினம். இதனை முன்னிட்டு 13.10.2023 இல் Little Chutty’s Montessori, Poongankkulam முன்பள்ளி மாணவர்களின் நிதிப்பங்களிப்புடன் கருவி நிறுவனத்திற்கு நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது.

சமூகசேவை மனப்பாங்கை குழந்தைகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி அவர்களை எதிர்கால நற்பிரஜைகள் ஆக்குவதில் தம்மை முழுமையாக அர்ப்பணித்துச் சேவையாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் நிர்வாகத்தினருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் கருவி நிறுவனத்தின் நன்றிகள்.

அத்தோடு இவ்வுயரிய பணியில் பங்கெடுத்த மாணவச் செல்வங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கருவி நிறுவனம் தெரிவித்து அகமகிழ்கின்றது.

மாதம் ஒரு பொதி
Previous Post மாதம் ஒரு பொதி
குழந்தைகளிடமிருந்து தொடங்கும் விழிப்புணர்வு
Next Post குழந்தைகளிடமிருந்து தொடங்கும் விழிப்புணர்வு